Waarom AUTOMATISEREN?

Dat bedrijven steeds meer taken automatiseren, hoeft niet te verbazen. Denk maar aan de maatschappelijke trend naar meer flexibiliteit in de arbeid en de “war on talent”. En dan is er nog het post-corona tijdperk, wat ervoor zorgt dat bedrijven zich almaar sneller moeten kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Op tijd leveren, aan een constante kwaliteit én met een gegarandeerde output, komt zo steeds meer onder druk te staan. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is een doorgedreven automatisatie geen overbodige luxe.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

.01

Hogere productiviteit

Geautomatiseerde oplossingen laten niet alleen toe dat de productie verder opgedreven kan worden, tot zelfs 24/7. Het leidt in de meeste gevallen ook tot betere prestaties. Machines worden immers nooit moe en werken zeer snel en nauwkeurig, waardoor de foutenmarge tot een minimum beperkt wordt. Ideaal voor het uitvoeren van repetitieve taken.

.02

Verminderde productiekosten

De constante kwaliteit heeft ook een gunstig effect op de productiekosten, aangezien van enige verspilling nauwelijks nog sprake is. Samen met de hogere snelheid van werken en de beperkte loonkost krijg je een beduidend lagere kostprijs per product, hetgeen zorgt voor winstmaximalisatie.

.03

Verhoogde flexibiliteit

Een geautomatiseerd proces kan zeer makkelijk worden aangepast als de situatie daarom vraagt. Bovendien kan quasi elke bewerking of taak automatisch verlopen, dus ook op dat vlak aan flexibiliteit geen gebrek.

.04

Tevreden werknemers

Het automatiseren van (een deel van) de productie betekent niet dat werknemers zomaar vervangen kunnen worden. In sommige gevallen is de tussenkomst van een operator nog steeds vereist, al was het maar om het voorbereidende werk te verrichten. De vrijgekomen tijd kan ingevuld worden met taken die meer kennis en expertise vergen. Het resultaat is dat ze meer voldoening halen uit hun werk, van een win-winsituatie gesproken!

.05

Onafhankelijkheid van de arbeidsmarkt

Werknemers veranderen van werk of worden voor verschillende taken ingezet, waardoor ze zelden kunnen uitgroeien tot specialist. Heb jij ook moeite om gekwalificeerd personeel te vinden? Door het productieproces geautomatiseerd te laten verlopen, ben je niet langer afhankelijk van de arbeidsmarkt en z’n schaarste. Op die manier stel je je productieproces helemaal veilig.

KWALITEIT

Schuur met de hoogste kwaliteit en output, 24/7.

PRODUCTIVITEIT

Verminder kosten & verhoog je productiviteit.

WERKCOMFORT

Verhoog het werkcomfort van de operator.

KOSTEN VERMINDEREN

Verhoog kwaliteit en output terwijl kosten en uitval verminderen.

MAXIMAAL RENDEMENT

Maximaliseer het rendement van de schuurmaterialen.

Wil je weten wat een robot voor jou kan betekenen?